Astrologi og slægtsforskning - Aflyst foredrag

v. Sigvard Mahler Dam

Om Sigvard:

Han begyndte i 1981 med at undervise i astrologi på aftenskolerne og havde dette som erhverv indtil 1997. Har siden arbejdet med børn og unge, der har haft svært ved at finde sig til rette i vores samfund. I maj 2006: eksamineret psykoterapeut fra PUC (Psykoterapeutisk Uddannelses Center) dengang i Hillerød. Pr. 1. dec. 2007 eget forlag: Libri Damiani. Har skrevet bøgerne: "Astrologisk korrektion" 1991 og "Rejsende i fixstjerner" 2002.

FOREDRAG
Onsdag d. 7. december 2016, kl. 19:00
v Sigvard Mahler Dam


Man kan ikke lave slægtsforskning ud fra astrologien, men man kan sandelig godt se en masse astrologiske sammenhænge indenfor sin familie. Det er faktisk ikke så svært. Der vil nemlig indenfor jeres nære familie findes mønstre og nogle gange endda astrologiske grader i Zodiaken, som gentager sig i såvel jeres som familiens horoskoper.

Som eksempler på disse sammenhænge og gentagelser tager foredraget udgangspunkt i min slægts horoskoper fra nutiden og helt tilbage til 1600-tallet, fordi der findes slægtsbøger med oplysninger om fødselstiderne.

Alle kan følge deres astrologiske slægtsmønster tilbage til midt i 1800-tallet, hvor det blev påbudt, at jordemødrene skulle angive fødselstiden. Nogle er heldige at nedstamme fra præster, som i de fleste tilfælde i kirkebøgerne noterede deres egne børns fødselstider. Andre er heldige, at præster i visse byer nedskrev alle fødtes fødselstidspunkt, som det er tilfældet med Vordingborg.

Naturligvis er det ikke korrigerede tidspunkter, men med min bog "Astrologisk Korrektion" fra 1991 kan man nemt, hvis man har nogle personlige begivenheder, korrigere fødselstidspunktet.

Samtlige arrangementer foregår kl. 19.00 i Ringstedgade 6, kælderen, 2100 Kbh. Ø - på de opgivne datoer.

Entré:
Medlemmer kr. 50,-
Gæster kr. 100,-